INDHENT TILBUD ONLINE VED AT UDFYLDE VORES FORMULAR

Kvalitetssiking


 

Vores kvalitetssikring baserer sig på god og klar kommunikation mellem medarbejdere, inspektører og Kunden.
Vi følger vi løbende op på det udførte arbejde for at sikre, at kvalitetsniveauet er i overensstemmelse med det aftalte, samt med det som Flex Facility Service ApS står for.

Vores medarbejdere får udførlige rengøringsplaner og arbejdsbeskrivelser på alle de opgaver som de skal udføre hos Kunden.

Vores rengøringsplaner og arbejdsbeskrivelser er udgangspunkt for den løbende opfølgning og for gennemførelsen af stikprøvevise kvalitetskontroller.

Kvalitetssikringen foregår ved, at vores inspektører regelmæssigt besøger arbejdsstederne for at konstatere, om den leverede ydelse lever op til det aftalte.

Vi ser gerne, at kvalitetsgennemgangen foregår med en af Kunden udpeget repræsentant.

Som led i vores kvalitetskontrol udarbejdes en gang årligt en tilfredshedsundersøgelse, hvor brugerne får mulighed for at give os karakterer for det udførte arbejde.

Dermed sikrer vi en bredere feedback på, om vores ydelser også er i overensstemmelse med forventningerne hos brugerne.